Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum
Crescendo Hijum Finkum

Crescendo channal

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitster:

          Henny Terpstra-Seepma, tel: 06-12845434


Secretaris:  

          Gerben Postma, tel. 058-2575129

          Lautastins 15, 9051GT Stiens

          Mail: crescendo.hf@gmail.com


Penningmeester:

          Gerrit Valkena


Leden:

          Brechtsje Bijma

          Anne Hijma


Contact persoon jeugdorkest Band4Uth:

          Brechtsje Bijma, tel. 058-2570911


Boekingen en info De Keallepoaten:

          Lucie Hijma,  tel: 0518-411000 / 06 20154115